Automašīnu atslēgas Jūrmalā. +371 29710524

Privātuma politika

Mēs autokeys.lv esam apņēmušies aizsargāt un ievērot Jūsu datu privātumu, kā arī esam veikuši visus nepieciešamos datu aizsardzības pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību un nepieļautu to nepamatotu izmantošanu. Privātuma politika ir izstrādāta pamatojoties uz  Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.

Personas dati

Personas dati ir jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisko personu.

Kādus datus un kādam mērķis mēs izmantojam?

  • Nepieciešamības gadījumā būtu iespējams identificēt klientus
  • Nodrošinātu iespēju izmatot autokeys.lv pakalpojumus – pieņemt un izpildīt pasūtījumus, preču piegādi, atgriezto preču pieņemšanu, rēķinu izrakstīšanu, saziņu jautājumos, kuri saistīti ar pasūtījumiem un to izpildi
  • Nosūtītu Jums informāciju par mārketinga aktivitātēm, jaunajiem produktiem, pakalpojumiem un īpašajiem piedāvājumiem. Šāda informācija tiek sniegta tikai ar Jūsu piekrišanu un Jums ir iespējams jebkurā brīdī atteikties no šāda veida pakalpojuma

Mēs uzglabājam tikai tos datus, kuri ir nepieciešami iepriekš minēto mērķu nolūkiem.

Kādām trešajām pusēm tiek nodoti personu dati?
Piegādes pakalpojumu sniedzējiem, lai nodrošinātu pakalpojumu piegādi.

Jūsu tiesības saistībā ar personas datu apstrādi

Jums ir tiesības:

  • saņemt informāciju par personas datu apstrādi
  • iepazīties ar saviem personas datiem, kurus mēs uzglabājam
  • pieprasīt veikt labojumus Jūsu personas datos
  • lūgt izdzēst Jūsu personas datus

Grozījumi privātuma politikā

Nepieciešamības gadījumā autokeys.lv var veikt izmaiņas privātuma politikā.